Global MyCard

ศูนย์การเรียนรู้

ใช้ครั้งแรกก็เชี่ยวชาญเลย

บัตรเติมเหรียญMyCard

เราจะช่วยคุณทีละขั้นตอนจนกว่าคุณจะทำเสร็จ!

วิธีการเติมเหรียญเข้าบัญชีสมาชิก MyCard มีดังต่อไปนี้


กรอกหมายเลขและรหัสผ่านบัตรเติมเหรียญ

เลือกเหรียญสมาชิก MyCard (ขั้นตอนนี้ใช้เหรียญสมาชิกเป็นตัวอย่าง)

ยืนยันการเป็นสมาชิก MyCard อีกครั้ง (เหรียญจะถูกเก็บไว้ในบัญชีนี้)

ธุรกรรมสำเร็จ


คุณสามารถเติมเหรียญเข้าบัญชี MyCard ได้จากแอป MyCard!

คลิกที่เมนู [การเติมเหรียญ] และกรอกหมายเลขบัตรและรหัสผ่าน > ยืนยันอีกครั้ง > เติมเงินสำเร็จ > ตรวจสอบว่าเหรียญในศูนย์รวมสมาชิกเพิ่มขึ้น 50 เหรียญไหม


สแกนด้วยการจดจำข้อความ

คลิกเพื่อสแกนด้วยการจดจำข้อความ > ถ่ายภาพหมายเลขบัตรและรหัสผ่านของคุณ > คลิกช่องว่างทางด้านขวาของข้อความที่สแกน คุณสามารถระบุหมายเลขบัตรหรือรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม [ตกลง] > มี QRCODE บนใบสลิป สามารถใช้ฟังก์ชันการสแกน QRCODE ได้โดยตรง

เติมเหรียญและใช้งาน การเรียนรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง